Historia

     Przedsiębiorstwo nasze zostało założone w 1954 r. i od tego czasu aktywnie działa na rynku usług wiertniczo-geologicznych. W wyniku przemian własnościowych dokonanych w latach 1991-1993, przedsiębiorstwo przeistoczyło się w pracowniczą spółkę akcyjną i w tej nowej formie organizacyjnej działa od dnia 1 marca 1993 po dzień dzisiejszy.

     Okres ponad 60-letniej działalności przedsiębiorstwa zapisał się realizacją różnorodnych prac geologiczno-wiertniczych dla wielu prestiżowych jednostek gospodarczych w kraju, min:

• kopalń węgla brunatnego „Turów”, „Konin”, „Bełchatów”;

• kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku;

• kopalń siarki, soli, rud cynku i ołowiu oraz innych surowców chemicznych i skalnych;

• hut „Częstochowa”, „Katowice”, „Zawiercie”, „im. T. Sendzimira”;

• elektrowni „Jaworzno” i „Skawina”.

     Znaczącą częścią działalności naszego przedsiębiorstwa jest realizacja wielu ujęć wodnych w postaci studni głębinowych zaopatrujących w wodę miasta, wsie, osiedla, zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne. Wykonaliśmy wiele otworów wiertniczych w Karpatach dla udostępnienia wód mineralnych i leczniczych.

     Przedsiębiorstwo realizowało prace związane z uszczelnianiem budowli hydrotechnicznych, ciągłe ekrany przeciwfiltracyjne oraz budowa szybowych oczyszczalni ścieków, wykonywane w oparciu o najnowsze technologie i przy ścisłej współpracy z instytucjami naukowymi, takimi jak: PAN, PIG, AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska.

     Przedsiębiorstwo prowadziło także prace hydrogeologiczne poza granicami kraju np.: w latach 70-tych w Libii, Grecji, NRD, Czechosłowacji, w latach 80-tych w ZSRR uzyskując wysokie oceny za jakość usług, poziom techniczny i fachowość pracowników.

     Uznanie jakie przedsiębiorstwo zdobyło przy realizacji prac geologicznych znalazło swój wyraz w licznych listach referencyjnych rekomendujących firmę inwestorom. Atutem naszym jest zespół doświadczonych pracowników i kadry inżynieryjno-technicznej gwarantujący wykonawstwo zleconych prac na najwyższym poziomie technicznym i technologicznym. Przedsiębiorstwo dysponuje urządzeniami wiertniczymi i pomocniczymi, dającymi możliwość wykonywania wierceń metodą obrotową z prawym i lewym obiegiem płuczki, obrotowo-udarową, a także dobrze zorganizowanym zapleczem warsztatowo-transportowym, co umożliwia realizację zleceń w sposób kompleksowy i profesjonalny.

     Potencjał techniczny oraz wiedzę i umiejętności zdobyte w ciągu długoletniej działalności przedstawiamy dziś do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa