Zarząd

ZARZĄD SPÓŁKI

ZBIGNIEW SZYMANEK

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR NACZELNY

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

MONIKA LELONEK

CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR ds. PERSONALNYCH

Absolwentka Wydziału Marketing i Zarządzanie Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie