Usługi Geologiczne

Oferujemy rzetelne wykonywanie:

• Projektów robót geologicznych (studni ujęciowych wód zwykłych, mineralnych, leczniczych, studni odwodnieniowych, likwidacji i renowacji otworów wiertniczych itp.);

• Dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych;

• Operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych;

• Opinii i ekspertyz geologicznych i hydrogeologicznych;

• Planów ruchu;

Wszystkie opracowania wykonujemy na podstawie obowiązujących przepisów PRAWA GEOLOGICZNEGO i GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO, PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA oraz związanych z nimi ROZPORZĄDZENIAMI.