Pierwsze wezwanie

         Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/501 wpisana do KRS pod nr 0000103810 zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

                            wzywa akcjonariuszy Spółki (pierwsze wezwanie)

 do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki http://www.hydropol.com.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy oraz stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao.