Kontakt

Z dniem 01.01.2021 nastąpiła zmiana lokalizacji firmy.

Poniżej aktualny adres siedziby

 

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL S.A.”
30-349 Kraków, ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 602
tel. (12) 266-25-22
e-mail: info@hydropol.com.pl

ORW Bełchatów

tel. (44) 737-46-81
fax. (44) 635-41-98

NIP: 679-008-51-80
REGON: 350140997
KRS: 0000103810

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 515 000 zł wplacony w całości