Wiercenia hydrogeologiczne

• Wykonywanie studni ujęciowych dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskich i wiejskich, osiedli mieszkaniowych i indywidualnych gospodarstw, zakładów przemysłowych i usługowych, itp.;

• Wykonywanie obudów studni, montaż pomp głębinowych, armatury studziennej;

• Wykonywanie renowacji istniejących studni, wymiany pomp głębinowych oraz armatury studziennej;

• Wykonywanie studni odwadniających wykopy budowlane, kopalnie odkrywkowe, kamieniołomy, piaskownie, żwirownie itp. wraz z montażem pomp głębinowych, wykonywaniem sieci rurociągów odprowadzających wodę z pompowania i systemów zasilania elektrycznego;