Wiercenia geologiczne

• Wykonywanie wierceń geologiczno – poszukiwawczych dla rozpoznania budowy złóż i dokonania oceny zasobów np.: piasków, żwirów, wapieni, piaskowców, rud, węgli, torfu, surowców chemicznych itp.;

• Wykonywanie wierceń geologiczno-badawczych dla poszukiwania i ujęcia wód mineralnych;

• Wykonywanie wierceń geologiczno – inżynierskich do oceny podłoża i warunków hydrogeologicznych w miejscach planowanych inwestycji budowlanych oraz przed założeniem składowisk odpadów;